Παροχές Βουλκανιζατέρ

Ευθυγραμμίσεις και συντήρηση συστημάτων διεύθυνσης.Ζυγοσταθμίσεις.Επισκευή ελαστικών με πάντα σύγχρονες και πρωτοποριακές μεθόδους.

Παροχές Βουλκανιζατέρ

  • Ευθυγραμμίσεις και συντήρηση συστημάτων διεύθυνσης.

  • Ζυγοσταθμίσεις.

  • Επισκευή ελαστικών με πάντα σύγχρονες και πρωτοποριακές μεθόδους.

  • Άριστη ποιότητα υλικών.

  • Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

  • 24ωρη και ταχεία εξυπηρέτηση για αξιόπιστο αποτέλεσμα, οδηγική ασφάλεια και μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας.

  • Κινητό SERVICE.

  • Σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που καθιστούν την αναμονή σας μια ευχάριστη εμπειρία.

  • ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ανακύκλωση ελαστικών, λιπαντικών και αποβλήτων συνεργείου.