Πράσινα αυτοκίνητα

Τα αυτοκίνητά μας είναι κατασκευασμένα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρεία μας είναι συμβεβλημένη με το Πανελλήνιο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών και Αποβλήτων Συνεργείων

Πράσινα αυτοκίνητα

Τα αυτοκίνητά μας είναι κατασκευασμένα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρεία μας είναι συμβεβλημένη με το Πανελλήνιο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών και Αποβλήτων Συνεργείων www.sydesys.gr

Συμβουλές στους οδηγούς για την προστασία του περιβάλλοντος:
  • Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, ξεκινήστε αμέσως το όχημά σας.

  • Οδηγείτε ομαλά και αποδοτικά. Η απότομη επιτάχυνση και το δυνατό φρενάρισμα ασκούν σημαντική επιρροή στην κατανάλωση καυσίμου. Οδηγώντας πιο ομαλά εξοικονομείτε καύσιμα.

  • Η οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.

  • Χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες ταχύτητες όταν οι συνθήκες οδήγησης το επιτρέπουν.

  • Όταν είστε σταματημένοι σβήστε τον κινητήρα, εφόσον αυτό είναι ασφαλές.

  • Μη μεταφέρετε ανεπιθύμητο βάρος και αφαιρείτε τη σχάρα οροφής όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

  • Οι τακτικές συντηρήσεις βοηθούν τον κινητήρα να αποδίδει τα μέγιστα.

  • Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά είναι σε καλή κατάσταση κι έχουν τη σωστή πίεση που υποδεικνύει ο κατασκευαστής.

  • Χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό οικονομικά και συντηρήστε τον σε τακτά χρονικά διαστήματα.